Persinformatie

Voor de media is een beperkt aantal boeken beschikbaar als gratis recensie-exemplaar. Deze kunt u hieronder aanvragen. Tevens kunt u hier aanvullend beeldmateriaal in hoge drukwerkresolutie aanvragen.